Đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019

Vừa qua, các thí sinh tham dư kỳ thi THPT trong ngày cuối cùng với phần thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên. Dưới đây là đáp án tham khảo môn Lịch sử.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019
 Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 301.
Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-2
 Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 302. 

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-3
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 303.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-4
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 304.


Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-5
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 305.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-6
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 306.
Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-7
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 307.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-8
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 308.


Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-9
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 309.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-10
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 310.
Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-11
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 311.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-12
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 312.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-13
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 313.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-14
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 314.


Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-15
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 315.
Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-16
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 316.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-17
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 317.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-18
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 318.


Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-19
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 319.
Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-20
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 320.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-21
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 321.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-22
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 322.

Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-23
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 323.


Dap an de thi mon Lich su ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-24
  Đáp án môn Lịch sử - kỳ thi THPT 2019 - mã đề 324.

Ngọc Thiện

>> xem thêm

Bình luận(0)