Đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019

Ngày 27/6, các thí sinh đã kết thúc phần thi môn GDCD kỳ thi THPT quốc gia 2019, Kiến Thức sẽ liên tục cập nhật đề thi và đáp án các mã đề thi môn GDCD cũng như các môn thi khác.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019
Đáp án môn GDCD - mã đề 301. 

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-2
 Đáp án môn GDCD - mã đề 302.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-3
 Đáp án môn GDCD - mã đề 303.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-4
 Đáp án môn GDCD - mã đề 304.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-5
 Đáp án môn GDCD - mã đề 305.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-6
 Đáp án môn GDCD - mã đề 306.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-7
 Đáp án môn GDCD - mã đề 307.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-8
 Đáp án môn GDCD - mã đề 308.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-9
 Đáp án môn GDCD - mã đề 309.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-10
 Đáp án môn GDCD - mã đề 310.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-11
  Đáp án môn GDCD - mã đề 311.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-12
  Đáp án môn GDCD - mã đề 312.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-13
  Đáp án môn GDCD - mã đề 313.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-14
  Đáp án môn GDCD - mã đề 314.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-15
  Đáp án môn GDCD - mã đề 315.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-16
  Đáp án môn GDCD - mã đề 316.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-17
  Đáp án môn GDCD - mã đề 317.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-18
  Đáp án môn GDCD - mã đề 318.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-19
  Đáp án môn GDCD - mã đề 319.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-20
  Đáp án môn GDCD - mã đề 320.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-21
  Đáp án môn GDCD - mã đề 321.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-22
  Đáp án môn GDCD - mã đề 322.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-23
  Đáp án môn GDCD - mã đề 323.

Dap an mon Giao duc cong dan ky thi THPT quoc gia 2019-Hinh-24
  Đáp án môn GDCD - mã đề 324.

Ngọc Thiện

>> xem thêm

Bình luận(0)