Đại biểu tâm tư, kỳ vọng gì từ Đại hội ĐBTQ VUSTA lần thứ VIII?

(Kiến Thức) - GS.Đặng Hùng Võ: “Các nhà khoa học, giới trí thức Việt Nam đều mong muốn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ VIII phát triển mạnh, là chỗ dựa cho các nhà khoa học. Tôi tin rằng, nhiệm kỳ tới sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ”.

Tin tưởng bước phát triển mạnh mẽ
Trao đổi với PV Kiến Thức bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, GS.Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường bày tỏ niềm tin vào một nhiệm kỳ mới, Liên hiệp hội Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ.
Dai bieu tam tu, ky vong gi tu Dai hoi DBTQ VUSTA lan thu VIII?
 Thủ tướng tặng hoa Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.
“Chắc chắn các nhà khoa học, giới trí thức Việt Nam đều mong muốn Liên hiệp hội Việt Nam nhiệm kỳ mới phát triển mạnh, là chỗ dựa cho các nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học nghỉ hưu. Qua cách làm việc của Đại hội thấy sự thận trọng về nhân sự và việc đưa ra các bước đi của nhiệm kỳ tới trong các văn kiện rõ ràng. Tôi tin rằng, nhiệm kỳ tới sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ” - GS Đặng Hùng Võ nói.
Dai bieu tam tu, ky vong gi tu Dai hoi DBTQ VUSTA lan thu VIII?-Hinh-2
 GS Đặng Hùng Võ.
Còn đại biểu Luật sư Lê Đăng Thọ, nguyên Giám đốc quỹ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII thành công rất lớn về công tác nhân sự.
“Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, mang nhiều ý nghĩa ở thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang nô nức hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Những nhân sự giữ vị trí chủ chốt đã được Đại hội lựa chọn qua nhiều nấc, kỹ càng, những nhân sự được lựa chọn rất có uy tín trong giới khoa học công nghệ” - ông Thọ nói.
Dai bieu tam tu, ky vong gi tu Dai hoi DBTQ VUSTA lan thu VIII?-Hinh-3
Luật sư Lê Đăng Thọ. 
Luật sư Lê Đăng Thọ cũng bày tỏ sự kỳ vọng và các đồng chí trong Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch của Liên hiệp hội Việt Nam khóa VIII sẽ tiếp tục kế thừa những thành công của khóa VII để lãnh đạo đội ngũ trí thức của Việt Nam lên một tầm cao mới và một vị trí mới.
Đại biểu Lê Ngọc Tĩnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội những người lao động Việt Nam nói rằng ông có rất nhiều niềm tin vào việc Liên hiệp hội Việt Nam sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ mới.
“Tôi thấy rằng kết quả của Đại hội lần này rất tốt, trong phiên trù bị rất nghiêm túc, các văn kiện của Đại hội đã được chuẩn bị rất kỹ, họp từ cơ sở, các đơn vị thành viên, công tác nhân sự rất dân chủ. Thành công của Đại hội là niềm vui cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng và thấy bản thân mình cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng với Liên hiệp Hội làm tốt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động sáng tạo của những người lao động Việt Nam, đội ngũ trí thức Việt Nam” - đại biểu Lê Ngọc Tĩnh bày tỏ.
Tiến sĩ Trần Mạnh Quảng, Chủ tịch các dòng họ Việt Nam cho rằng, đây là Đại hội lịch sử trong hoàn cảnh lịch sử đất nước đổi mới sau khi có ý kiến của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.
“Không khí hội nghị trang trọng, nhận rõ được những nhiệm vụ trong 5 nhiệm vụ Thủ tướng giao cho. Tôi nghĩ rằng, làm được những nhiệm vụ này, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống sau những kết quả, thành công của khóa VII. Đây là những bước đệm để chuyển giao sang khoa học công nghệ hiện đại, là cơ sở ban đầu tạo ra một sự phấn đấu cho đất nước chúng ta làm ra những công nghệ 4.0, 5.0 thậm chí 6.0 trong tương lai” - tiến sĩ Trần Mạnh Quảng cho hay.
Dai bieu tam tu, ky vong gi tu Dai hoi DBTQ VUSTA lan thu VIII?-Hinh-4
 Tiến sĩ Trần Mạnh Quảng.
Khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị xã hội
Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học hành chính Việt Nam cũng cho rằng, Đại hội đã để lại nhiều ấn tượng cả về công tác nhân sự và Nghị quyết đại hội với những nội dung khẳng định vị thế quan trọng trong của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong toàn hệ thống các tổ chức chính trị xã hội Việt Nam.
Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội Việt Nam đã tích cực thực hiện chức năng thí điểm phản biện, giám sát xã hội. Đây là một trong những yêu cầu mới được quy định bằng văn của Thủ tướng Chính phủ và đây cũng là điều kiện tốt để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các thành viên trực thuộc thực hiện trách nhiệm giám sát, tư vấn và phản biện xã hội.
Dai bieu tam tu, ky vong gi tu Dai hoi DBTQ VUSTA lan thu VIII?-Hinh-5
Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học hành chính Việt Nam. 
Với tính phản biện, giám sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ là hình thức, phương pháp hiệu quả góp phần xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật trong tiến trình hội nhập quốc tế. Nhất là trong điều kiện huy động sức mạnh của tri thức khoa học, khoa học công nghệ đang thay đổi và phát triển như “vũ bão” hiện nay.
Tiến sĩ Thang Văn Phúc cho biết, kinh nghiệm của nhiệm kỳ khóa VII đã, đang và sẽ cho những bài học tốt, quý giá để Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch khóa VIII thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sẽ được quan tâm hơn, đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động trí thức tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KH&CN, KTXH, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong hệ thống chính trị
“Tôi hy vọng, tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và ở vai trò Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các thành viên của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch khóa VIII cùng đội ngũ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đang rất trẻ nhưng lại có đầy đủ chuyên môn, trình độ khoa học công nghệ sẽ giúp cho việc hình thành những quyết định mới có tính sáng tạo, hiệu quả cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để có những đóng góp thiết thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - tiến sĩ Thang Văn Phúc nói
Sau Đại hội, PGS.TS Phạm Thị Vượng - Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam tỏ ra phấn khởi, Đại hội lần VIII có số lượng đông nhất từ trước đến nay với rất nhiều người trẻ. Điều này chứng tỏ Liên hiệp hội Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của tầng lớp tri thức trên cả nước ở mọi lĩnh vực.
Dai bieu tam tu, ky vong gi tu Dai hoi DBTQ VUSTA lan thu VIII?-Hinh-6
PGS.TS Phạm Thị Vượng - Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam. 
Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc cũng đã chỉ ra những vấn đề cần phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo và cống hiến. Do đó, tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm cống hiến nhiều hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp.
Với lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi không chỉ tăng sản lượng mà còn phải sạch, tăng khả năng xuất khẩu, tăng giá trị hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, giảm hóa chất trong nông nghiệp. Đó là mục tiêu để Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật có nhiệm vụ phản biện những vấn đề này cho những người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Dai bieu tam tu, ky vong gi tu Dai hoi DBTQ VUSTA lan thu VIII?-Hinh-7
Ông Vũ Văn Trung - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
“Tôi rất cảm động! Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là ngôi nhà lớn của các Hội và giới trí thức Việt Nam. 5 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có rất nhiều thành tựu và đề ra khuynh hướng rõ ràng, mạch lạc mang tính chất chiến lược cho cả thời kỳ để thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước. Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp cho sự nghiệp chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và công tác bảo vệ người tiêu dùng” - ông Vũ Văn Trung (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam) hào hứng.
Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII trình Đại hội VIII; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra khóa VII, phương hướng nhiệm vụ khóa VIII và đã biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội.
Đáng chú ý, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra cho nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam khóa VIII. Hai Phó Chủ tịch là ông Phạm Quang Thao và ông Nguyễn Hồng Diên.
Ông Nguyễn Quyết Chiến được bầu giữ chức Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam khóa VIII, ông Phạm Quang Thao làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ông Đặng Vũ Minh được vinh danh là Chủ tịch danh dự Liên hiệp hội Việt Nam khóa VIII.
Sự thành công của Đại hội đã mang lại sự phấn khởi về những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và niềm tin, sự kỳ vọng trong một nhiệm kỳ mới của hơn 900 đại biểu cũng như hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: VOV TV

Thiên Tuấn - Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)