ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM LẦN THỨ VIII (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Những cung bậc cảm xúc của Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam

Những cung bậc cảm xúc của Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã kết thúc sau 2 ngày hoạt động (ngày 24 và 25/12/2020) tổ chức tại khách sạn La Thành-Hà Nội (266-Vạn Phúc- Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội) đã thành công tốt đẹp đúng với chủ đề "Đoàn kết-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển.

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Trong những năm qua, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch đã quan tâm công tác củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tập hợp,...