Công bố 8 nhóm ngành nghề bị cấm kinh doanh năm 2021

Căn cứ Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020, từ ngày 1/1/2021, có 8 nhóm ngành nghề thuộc các trường hợp sau đây sẽ bị cấm đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, Luật cấm 8 hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:
1. Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục I của luật.

2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của luật.

3. Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của luật.
Cong bo 8 nhom nganh nghe bi cam kinh doanh nam 2021
Ảnh minh họa. 
4. Kinh doanh mại dâm.

5. Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người.

6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

7. Kinh doanh pháo nổ.

8. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.
Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm tại trường hợp 1, 2, 3 nêu trên trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung thêm hai trường hợp cấm hoạt động đầu tư kinh doanh là kinh doanh pháo nổ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.

Luật mới cũng quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn trước về cấm hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan đến con người (đó là cấm mua, bán xác người, bào thai người).
Cần lưu ý:
Hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; các bên tham gia hợp đồng được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Luật Đầu tư năm 2014, trừ một số quy định tại Khoản 2 Điều 76.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Đầu năm 2021 xóa sổ hoạt động đòi nợ thuê

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân

Ánh Dương (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)