Bộ GD&ĐT nói gì về việc dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện?

Google News

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đề xuất đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngày 6/12, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, báo chí đề cập đến nhiều ý kiến đề xuất đưa học thêm, dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì đa số giáo viên dạy thêm hiện nay là nhỏ lẻ?.
Bo GD&DT noi gi ve viec day them la nghe kinh doanh co dieu kien?
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.
Thông tin báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, ngày 16/5/2012, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 17). Việc ban hành Thông tư 17 ở thời điểm năm 2012 dựa trên cơ sở pháp lý là dịch vụ tổ chức dạy thêm, học thêm được đưa vào danh mục trong Luật Đầu tư là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Chính vì vậy, Thông tư 17 mới có cơ sở để quy định điều kiện về tổ chức dạy thêm học thêm. Ví dụ như, điều kiện tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường: Đối với các cơ sở và tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường thì phải có những cam kết với UBND các cấp từ cấp phường, xã cho đến cấp quận, huyện để đảm bảo yêu cầu về việc tổ chức dạy thêm học thêm, công khai về tổ chức, địa điểm, mức phí, đội ngũ…
Thông tư 17 cũng có các điều khoản quy định đối với người dạy thêm, đối với người đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm, điều kiện về cơ sở vật chất... vì đây là loại hình rất đặc biệt, tác động đến học sinh. Nhưng sau này, dạy thêm, học thêm được đưa khỏi danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư và vì thế Thông tư 17 phải bãi bỏ những điều khoản, quy định tương ứng.
Trên thực tế, khi bãi bỏ đã có những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý đối với việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại các địa phương.
Do đó, Bộ GD&ĐT tiếp tục đề xuất đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ GD&ĐT đã 2 lần có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nội dung này. Nếu đưa dịch vụ tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư 17 hiện hành. Trong đó, sẽ quy định cụ thể những điều kiện tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; đưa dạy thêm, học thêm vào khuôn khổ pháp lý, đồng thời ngăn ngừa những trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng theo nguyện vọng, mong muốn của học sinh.
 
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)