2 cán bộ bị khởi tố vụ xả nước thủy điện làm chết dân

Thay vì thông báo trước cho người dân việc sẽ xả nước trong lòng hồ thủy điện thì hai cán bộ nhà máy không thực hiện khiến hai người dân bị lật thuyền.