13 đơn vị, cá nhân nào sẽ bị thanh tra năm 2020?

Theo kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phê duyệt, trong năm 2020, Thanh tra TP sẽ lập 13 đoàn để thanh tra, kiểm tra 13 đơn vị, cá nhân trên địa bàn.

Trong đó, có 5 đoàn thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Hai đoàn thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Bốn đoàn thanh tra về kinh tế - xã hội. Một đoàn kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP. Một đoàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra TP.
13 don vi, ca nhan nao se bi thanh tra nam 2020?
Trong quý I-2020, Thanh tra TP sẽ tiến hành thanh tra Công ty CP du lịch văn hóa Suối Tiên
Cụ thể:
1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận 7: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại ban này. Thời kỳ thanh tra là năm 2019.
2. Công ty CP du lịch văn hóa Suối Tiên cùng Công ty CP du lịch sinh thái Sơn Tiên: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Thời kỳ thanh tra: 2015-2019.
Thời gian tiến hành thanh tra 2 đơn vị trên là quý I.
3. Giám đốc Sở Xây dựng: Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu. Thời kỳ thanh tra là 2018-2019.
4. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Trách nhiệm người đứng đầu. Thời kỳ thanh tra là 2018-2019.
5. Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận 12: thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án. Thời kỳ thanh tra 2017-2019.
6. UBND các quận huyện (trừ quận 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh) và Sở Tài nguyên – Môi trường: Kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Chủ tịch UBND TP đã có hiệu lực năm 2019.
7. Chủ tịch UBND quận Tân Phú: Thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú. Thời kỳ thanh tra là năm 2018-2019.
Thời gian tiến hành thanh tra 5 đơn vị, cá nhân trên là quý II-2020.
8. Chủ tịch UBND quận 8: thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND quận 8. Thời kỳ thanh tra là 2018-2019.
9. Chủ tịch UBND quận 11: Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND quận 11. Thời kỳ thanh tra là 2018-2019.
10. Chủ tịch UBND quận Bình Tân: Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong quản lý, sử dụng kinh phí tại UBND quận Bình Tân. Thời kỳ thanh tra là năm 2019.
11. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc quản lý và sử dụng tài chính của Sở Văn hóa và Thể thao. Thời kỳ thanh tra là 2018-2019.
12. UBND các quận - huyện, sở - ngành và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra. Thời kỳ thanh tra là 2013-2016.
Thời gian tiến hành thanh tra 5 đơn vị, cá nhân trên là quý III-2020.
13. Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Tài chính Nhà nước: Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thời kỳ thanh tra là 2018-2019, thời gian thực hiện là quý IV-2020.
Thanh tra TP quyết tâm không để phát sinh tiêu cực trong hoạt động của các đoàn thanh tra; thực hiện cơ chế giám sát trực tiếp Đoàn thanh tra, đảm bảo đúng quy trình về trình tự, thủ tục.
Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các đoàn thanh tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai; phát hiện kịp thời các sai phạm và đánh giá toàn diện, thực chất để kiến nghị xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về nhà nước.
Theo Phan Anh / Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)