Xuân Hinh: “Chia hết tài sản cho con, giờ tôi tay trắng“

"Vua hài đất Bắc" - nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ anh giờ tay trắng vì đã chia hết tài sản cho con.

Video: Xuân Hinh: "Chia hết tài sản cho con, giờ tôi tay trắng":
Theo Zing News

Bình luận(0)