Xem xe tăng, pháo binh, trực thăng Quân khu 4 khai hỏa

Dưới đây là những hình ảnh về thực binh, bắn đạn thật của LLVT Quân khu trong video minh chứng cho điều đó. 

Với yêu cầu huấn luyện thực sự, thực tế, sát địa bàn, đối tượng tác chiến, những năm qua, LLVT Quân khu 4 nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Những hình ảnh về thực binh, bắn đạn thật của LLVT Quân khu trong video minh chứng cho điều đó. 
Theo Báo Nghệ An

Bình luận(0)