Xem máy móc thay nông dân thu hoạch hoa quả ở nước ngoài

(Kiến Thức) - Ở nước ngoài, người ta sử dụng những loại máy thu hoạch trái cây hiện đại giúp kịp tiến độ và giảm bớt sức người.

Video: Những loại máy thu hoạch hoa quả ở nước người ta:
Nguồn video: YouTube/Công nghệ xe.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)