Video về tai nạn giao thông hút hàng triệu lượt xem

Cảnh lạnh người trong video về tai nạn giao thông này mang đến một thông điệp: "Trong tất cả mọi thứ trên đời, mạng sống là điều quý nhất".

Video về tai nạn giao thông của hãng AT&T:
Minh Bái (theo AT&T)

Bình luận(0)