Video : Số phận bi thảm của danh tướng thừa kế Gia Cát Lượng

Khương Duy được coi là học trò, người kế thừa trung thành di nguyện "Bắc phạt trung nguyên, khôi phục Hán triều" của thừa tướng Gia Cát Lượng. Sau khi Khổng Minh chết, Bá Ước nắm quyền thống lĩnh quân Thục Hán.

Số phận bi thảm của danh tướng thừa kế Gia Cát Lượng.


Theo Phượng Vũ / DNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)