Video : Quái thú 2 bánh của Thủy quân lục chiến Mỹ chạy bằng gì?

Thủy quân lục chiến Mỹ có một khí tài quân sự "có một không hai", đó chính là xe máy quân dụng số hiệu M103M1.

Thủy quân lục chiến Mỹ có một khí tài quân sự "có một không hai", đó chính là xe máy quân dụng số hiệu M103M1.


Theo Tienphong

>> xem thêm

Bình luận(0)