Video: Phụ nữ có nên bỏ thời gian, sức khỏe giữ chồng?

Có chồng mà cạn nghĩa thì một là bỏ đi, hai là bơ đi. Không cần bỏ quá nhiều thời gian và tâm tư ra để giữ chồng.

Mời các bạn xem video Phụ nữ có nên giữ chồng:
Theo Youtube Cuộc Sống Yêu Thương

>> xem thêm

Bình luận(0)