Video: Phát hiện mới về Hệ Mặt Trời

Các nhà khoa học vừa phát hiện toàn bộ Hệ Mặt Trời xoay quanh một điểm trung tâm vô hình, bao gồm cả Mặt Trời.

Các nhà khoa học vừa phát hiện toàn bộ Hệ Mặt Trời xoay quanh một điểm trung tâm vô hình, bao gồm cả Mặt Trời.


Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)