Video: Nhân vật đã hại chết 3 người trong Ngũ Hổ tướng

Google News

Trước khi có Gia Cát Lượng và Phượng Sồ Bàng Thống, mưu sĩ này cực kỳ được Lưu Bị tín nhiệm, nhưng đây cũng chính là nhân vật đã hại chết 3 người trong Ngũ Hổ tướng của nhà Thục Hán.

 
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên cạnh quân sư số 1 Gia Cát Lượng, Ngũ Hổ tướng của nhà Thục Hán được Lưu Bị xem trọng hơn cả. Tuy nhiên, trước khi có Gia Cát Lượng và Phượng Sồ Bàng Thống, mưu sĩ được Lưu Bị tín nhiệm nhất lại chính là My Phương. Vốn dĩ My Phương có thể tận trung phục vụ cho nhà Thục Hán, chỉ tiếc ông và người huynh đệ Quan Vũ của Lưu Bị lại bất hòa, khởi nguồn cho kết cục tăm tối về sau.
Theo Nguyễn Lê/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)