Video: Nhấn nút kết bạn trên mạng sa vào bẫy cướp

Thông qua mạng xã hội kết bạn, làm quen để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là những thủ đoạn không mới của tội phạm trong thời gian qua...

Video: Nhấn nút kết bạn sa vào bẫy cướp:
Thông qua mạng xã hội kết bạn, làm quen để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là những thủ đoạn không mới của tội phạm trong thời gian qua; nhưng kết bạn để rồi thực hiện hành vi cướp tài sản thì quả thật tội phạm đã có sự tính toán, tinh vi hơn rất nhiều.
Theo ANTV

>> xem thêm

Bình luận(0)