Video: Nhận diện “yêu râu xanh“

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có hơn 5.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra trong vòng 5 năm qua. 

Video: Nhận diện "yêu râu xanh":
Theo ANTV

>> xem thêm

Bình luận(0)