Video: “Nha Trang không người xin ăn” vì sao gặp khó?

Dù đã triển khai tương đối quyết liệt, nhưng đề án “Nha Trang không người xin ăn” của tỉnh Khánh Hòa vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Video: “Nha Trang không người xin ăn”: Vì sao gặp khó?:
Theo VTC1

>> xem thêm

Bình luận(0)