Video: Người Việt ngày càng thích xài sang và sống “ảo”

Thích dùng đồ đắt tiền và chạy theo những giá trị “ảo” đang dần trở thành cách sống của một bộ phận người Việt.
 

Video: Người Việt ngày càng thích sài sang và sống “ảo”:
Theo VTC1

>> xem thêm

Bình luận(0)