Video : Người đàn ông hắt nước lẩu vào người khác ở nhà hàng

Tranh cãi trong việc sử dụng nhà vệ sinh đã dẫn đến ẩu đả tại một nhà hàng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Người đàn ông hắt nước lẩu vào một người khác

Tranh cãi trong việc sử dụng nhà vệ sinh đã dẫn đến ẩu đả tại một nhà hàng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Người đàn ông hắt nước lẩu vào một người khác


Theo Minh Thưởng/ Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)