Video : Nghi lễ kỳ lạ khi để đàn bò chạy giẫm qua người ở Ấn Độ

Video cho thấy một số dân làng nằm úp mặt xuống đường, sau đó sẽ có đàn bò bị lùa qua để chạy giẫm lên trên những người đang nằm. Đây là một phần của lễ hội Diwali ở Ấn Độ.

Video cho thấy một số dân làng nằm úp mặt xuống đường, sau đó sẽ có đàn bò bị lùa qua để chạy giẫm lên trên những người đang nằm. Đây là một phần của lễ hội Diwali ở Ấn Độ.


Theo Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)