Video: Hiện tượng râu băng trên thân cây chết

Râu băng là hiện tượng đẹp mắt nhưng hiếm xuất hiện do phụ thuộc nhiều yếu tố như loại gỗ, nhiệt độ và nấm.

Râu băng là hiện tượng đẹp mắt nhưng hiếm xuất hiện do phụ thuộc nhiều yếu tố như loại gỗ, nhiệt độ và nấm.


Theo Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)