Video: Hiểm họa từ thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng

Trong khoảng 30.000 mẫu thuốc trên toàn quốc được cơ quan chức năng lấy kiểm nghiệm thì phát hiện khoảng 0,1% mẫu thuốc giả, 3% thuốc không đạt chất lượng. 

Video: Hiểm họa từ thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng:
Con số nhìn qua có vẻ khiến chúng ta yên tâm về tỉ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng ở Việt Nam/ nhưng xin nhắc lại, đó chỉ là một số sản phẩm hạn chế được kiểm tra, kiểm soát trên kệ hàng được bày bán công khai tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên thị trường hiện nay.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)