Video : Dùng drone đốt tổ ong bắp cày ở Trung Quốc

Một tổ chức nhân đạo phi chính phủ ở Trung Quốc đã sử dụng drone phun lửa để đốt các tổ ong bắp cày trên cây.

Một tổ chức nhân đạo phi chính phủ ở Trung Quốc đã sử dụng drone phun lửa để đốt các tổ ong bắp cày trên cây.


Theo Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)