Video: Đừng coi thường khàn tiếng, coi chừng trọng bệnh

Chứng khàn tiếng là biểu hiện đặc trưng của bệnh ở thanh quản: Có khàn tiếng là có bệnh ở thanh quản, ngược lại khi có bệnh ở thanh quản thì chắc chắn có khàn tiếng.

Mời quý độc giả xem video Đừng coi thường khàn tiếng, coi chừng trọng bệnh:

Theo Youtube/Cuộc sống hạnh phúc

>> xem thêm

Bình luận(0)