Video: Đi buýt nhanh BRT Hà Nội bằng vé 4.0

Trong hơn 48 năm phát triển, công nghệ vé điện tử trên phương tiện công cộng có những phát triển mạnh mẽ. Tại Việt Nam, công nghệ này đang được triển khai trên xe buýt BRT.

Mời độc giả xem video đi xe buýt thời công nghệ 4.0:

Mô tả video


Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)