Video chứng tỏ câu nói "ngu như bò" sai bét

Video ghi lại hình ảnh một chú bò dùng miệng mở chốt cửa, chú bò khác biết chơi bóng hay biết bơm nước uống ngon lành...

Video: Những chú bò thông minh nhất quả đất:
Hải Sơn (theo YouTube)

Bình luận(0)