Video: Bí quyết tu phúc tích đức cải tạo vận mệnh

“Tu” nghĩa là sửa, tìm ra cái sai, cái chưa tốt chưa thiện của mình để sửa cho đúng hơn, tốt hơn, thiện hơn. Khi đã sửa được tốt hơn, thiện hơn thì đã lên cảnh giới tầng thứ cao hơn.

Mời quý độc giả xem video Bí quyết tu phúc tích đức cải tạo vận mệnh:
Nguồn: Lịch ngày tốt.
Theo Youtube

>> xem thêm

Bình luận(0)