Video: Bài toán tiểu học tính chiều cao của chiếc bàn

Bài toán nêu tính chiều cao của mỗi bàn dựa vào 2 bức hình. Bài toán được lấy từ China Focus thuộc Tập đoàn Xuất bản Quốc tế Trung Quốc (CIPG).

Mô tả video


Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)