Vi phạm về bán đa cấp bị phạt đến 200 triệu đồng

Các hành vi vi phạm về kinh doanh bán hàng đa cấp có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng. 


Theo quy định mới trong Luật Cạnh tranh thì những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, các hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh bán hàng đa cấp có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng.
Cụ thể; hành vi cạnh tranh không lành mạnh vi phạm pháp luật về cạnh tranh sẽ bị phạt 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Trong đó, hành vi trả cho người khác tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lệ kinh tế khác trong 1 năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó sẽ bị phạt 40-60 triệu đồng... còn từ 60-100 triệu đồng là các hành vi yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải được đặt tiền hoặc mua các hàng hóa...
Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9.
Theo VTC14

Bình luận(0)