Vệ sinh lợi cho bé theo cách này, bé sẽ không sâu răng

Ngay từ khi bé chưa mọc răng, bạn cũng cần vệ sinh lợi sạch sẽ cho bé để tránh bị sâu răng sau này.


Video: Vệ sinh lợi cho bé theo cách này, bé sẽ không sâu răng:
Hải Sơn (theo Howcast)

Bình luận(0)