Vạch trần trò lừa chữa bệnh “cầm đồ thuốc độc” của thầy bói

Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo hủ tục của đồng bào miền núi, khi người nào bị “cầm đồ thuốc độc” thì sẽ bị bệnh và chết. 
 

Video: Vạch trần trò lừa chữa bệnh “cầm đồ thuốc độc” của thầy bói:
Vì thế những ai bị nghi cầm đồ thuốc độc, nếu không bị dân làng giết dã man thì cũng bị đánh đập tàn bạo, hoặc phải trốn biệt xứ khỏi làng.
Lợi dụng hủ tục này, nhiều thầy cúng, thầy bói đã dùng thủ đoạn chữa bệnh bằng lửa để lừa gạt lấy tiền người bệnh và làm tăng thêm sự mê tín, nghi kỵ thù hận giữa người dân với nhau. Điều đáng nói là đã có rất nhiều vụ án mạng xảy ra từ nguyên nhân này.
Theo ANTV

>> xem thêm

Bình luận(0)