Tường tận quá trình phát triển của mũ bảo hiểm mô tô

Video giúp bạn hiểu rõ về quá trình phát triển của mũ bảo hiểm mô tô từ năm 1908 đến năm 2016.

Video: Quá trình phát triển của mũ bảo hiểm mô tô:
Nguồn video: Donut Media.
Đức Chính (theo Donut)

Bình luận(0)