Top 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới

(Kiến Thức) - Với diện tích chỉ 61km2 và dân số 32.000 người, San Marino là một trong 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới.

Video: Top 5 quốc gia bé nhất trên thế giới:
Nguồn video: YouTube/Titan Top List
San Marino có diện tích chỉ 61km2 và dân số 32.000 người. Đây là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở châu Âu. Tuvalu với diện tích 26km2, Nauru chỉ 21km2, Monaco có diện tích 2km2 và quốc gia bé nhất trên thế giới đó là Vatican chỉ có diện tích 440m2.
Mai Sương (theo YouTube)

Bình luận(0)