Tinh tinh nhóm lửa, nướng đồ ăn như người

Con tinh tinh lùn 33 tuổi ở Mỹ, nó biết tự kiếm củi, đánh lửa, nướng kẹo dẻo để ăn và hiểu được khoảng 3.000 từ của con người.

Theo VTC

Bình luận(0)