Thú vị sự khác biệt giữa con gái Hà Nội và Sài Gòn

Con gái Hà Nội thích ăn sấu, con gái Sài Gòn thích ăn me; Con gái Sài Gòn thích trai dễ thương, con gái Hà Nội thích trai đẹp...

Sưu tầm

>> xem thêm

Bình luận(0)