Thời trang cô dâu Việt Nam trong 100 năm qua

(Kiến Thức) - Thời trang cô dâu Việt Nam có những thay đổi bất ngờ tùy thuộc vào xu hướng thời trang của từng thời kỳ trong 100 năm qua. 

Video: Thời trang cô dâu Việt Nam trong 100 năm qua:
Hải Sơn (YouTube/duy.photography)

Bình luận(0)