Tên trộm thông minh nhất hành tinh

Chân dung tên trộm thông minh nhất hành tinh và cách hành động độc đáo của anh ta được ghi lại trong video sau đây.

Video: Tên trộm thông minh nhất hành tinh:
Nguồn video: Youtube
 Tên trộm thông minh nhất quả đất.
Mai Linh (theo Youtube)

Bình luận(0)