Sức mạnh khủng khiếp của một cái hắt hơi

Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết được "sức mạnh" của một cái hắt hơi trong video dưới đây.

Video: Một cái hắt hơi sẽ đưa vi khuẩn đi bao xa?:
Hắt hơi vốn là cơ chế bảo vệ đường hô hấp trước các phần tử lạ xâm nhập qua đường mũi. Tuy nhiên, nó cũng là con đường phát tán vi khuẩn gây bệnh ra cộng đồng.
Theo Health Plus

Bình luận(0)