Sự tích Táo quân chầu trời

Bộ phim "Sự tích Táo quân" sẽ lý giải tại sao cứ đến 23 tháng Chạp hằng năm là mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo để tiễn Táo quân lên chầu trời.

Video: Sự tích Táo quân:
Nguồn video: HTV.
Đức Chính (theo HTV)

>> xem thêm

Bình luận(0)