Sống gần đường lớn ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào?

Những người sống cách đường lớn 50m có tỉ lệ mất trí cao hơn 7% so với những người khác, tỉ lệ này sẽ giảm dần đối với những cư dân sống cách đường từ 50-100m.

Video: Nghiên cứu mới: Sống gần đường lớn tăng nguy cơ mất trí:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)