Sinh động cách tái hiện cuộc đời của con người qua bức vẽ

(Kiến Thức) - Đoạn video tái hiện lại cuộc đời của con người trong khoảng 4 phút qua bức vẽ thật sinh động và đầy đủ từng giai đoạn.
 

Video: Tái hiện cuộc đời của con người qua bức vẽ:
Nguồn video: YouTube/Beetiny.
Cuộc đời của con người đã được tái hiện qua những nét vẽ từ lúc lớn lên cho tới khi trưởng thành và lúc về già...
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)