Sai phạm BOT: Đừng ngâm lâu để hóa “bùn“

Đứng trước tình trạng người dân ngày càng phản đối các trạm thu phí BOT đường bộ, Chính phủ và thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo các đơn vị phải xử lý hậu quả thật nhanh...

Video: Sai phạm BOT: Đừng ngâm lâu để hóa "bùn":
Theo VTC1

>> xem thêm

Bình luận(0)