Rùng mình xem tòa nhà lắc lư

Do ảnh hưởng của động đất nên những tòa nhà cao chót vót ở Nhật Bản bị lắc lư qua lại...

Linh Phạm (theo Live Leak)

Bình luận(0)