Phát hiện 3 bản sao của Trái đất ngoài hệ Mặt trời

Hành trình tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ của các nhà khoa học vừa có những bước tiến mới, khi mới đây đã tìm thấy 3 hành tinh gần giống với Trái đất.

Video: Phát hiện 3 "bản sao" của Trái đất ngoài hệ Mặt trời:
Theo VTV

Bình luận(0)