Phấn khích trước những con diều sáng tạo nhất thế giới

Có ai mà tưởng tượng được những con diều bình thường lại có thể có những mô hình độc đáo và sáng tạo đến như vậy trong đời thực. 

Video: Ngả mũ trước những con diều sáng tạo nhất thế giới:
Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)