Ô nhiễm tiếng ồn, mối nguy hại đang bị xem nhẹ

Cùng với sự phát triển của các đô thị, ô nhiễm tiếng ồn cũng ngày càng lớn đến mức báo động. 

Video: Ô nhiễm tiếng ồn - Mối nguy hại đang bị xem nhẹ:
Mặc dù là một dạng ô nhiễm môi trường rất nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nhưng lại đang ít được quan tâm như các loại ô nhiễm khác. Một số nước đã có quy định khắt khe về hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư với chế tài xử phạt nghiêm khắc. Còn tại nước ta, mặc dù ô nhiễm tiếng ồn hiện đang ở mức báo động nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Một thống kê giật mình về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở nước ta hiện nay, đó là cứ hơn 3 người lại có 1 người gặp phải tiếp xúc với tiếng ồn. Và trong tổng số khoảng 52 triệu người lao động tại nước ta, có khoảng 10-15 triệu người thường xuyên phải tiếp xúc với tiếng ồn cao hơn mức quy định.
Theo ANTV

>> xem thêm

Bình luận(0)