Những sự thật thú vị về dấu vân tay ít người biết

Dấu vân tay là một đặc điểm khác biệt của mỗi người, được sử dụng với những mục đích khác nhau như nhận dạng, điều tra tội phạm...

Những sự thật thú vị về dấu vân tay ít người biết


Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)